Namera

Za Nürnberg kot Evropsko Prestolnico Kulture 2025

Iniciativa #NUE2025 je društvo kulturne in kreativne delujočih ljudi, ki se trudi mobilizirati podporo prebivalstva potrebno za uspešno kandidiranje za Evropsko prestolnico kulture.

 • #NUE2025

  je društvo kulturne in kreativne delujočih ljudi, ki se trudi mobilizirati podporo prebivalstva potrebno za uspešno kandidiranje za Evropsko prestolnico kulture.

 • #NUE2025

  je odprto vsem, ki bi radi sodelovali in prispevali k naprednemu kulturnem profilu Nürnberga.

 • #NUE2025

  pojmuje kulturo v širokem pomenu besede in želi biti srčika javnega sodelovanja tako v času kandidature kot nato v primeru uspeha v letu 2025.

 • #NUE2025

  združa več kot 300 ljudi, ki se vdeležujejo v poteguvanju Nürnberga za Evropsko Prestolnico Kulture 2025 in je center meščanske iniciative.

 • #NUE2025

  #NUE2025 podpira dvosmerno komunikacijo med občani, mestnim svetom in mestno kulturno upravo.

 • #NUE2025

  zagovarja začasno uporabo praznih stavb v namene kulturnega programa 2025.

Kaj? #NUE2025 aktivno stremi za razglasitev Nürnberga kot ene od Evropskih prestolnic kulture 2025 (EPK 2025 bosta dve mesti – eno nemško in eno slovensko). Združuje vse sodelovanja voljne občane metropolne regije in jim ponuja prostor za osebno (so)delovanje.

 

Zakaj? Nürnberška kandidatura za Evropsko prestolnico kulture je izjemna priložnost — za samo mesto Nürnberg, a tudi za njegovo okolico in druga mesta v njej. Spominja in opozarja namreč na raznovrstne in številne, imenitne, v metropolni regiji že obstoječe ponudbe in dejavnosti. Hkrati nudi kandidatura priložnost povečanja regijske vidnosti in poznanosti ter posvetitve temam, ki bi jih lahko še bolje rešili; vključuje tudi možnost utrditve vsega, kar je že dobro.

 

#NUE2025 verjame, da se morajo za uspešno kandidaturo potegovati občani cele metropolne regije, ki vključuje vsaj štiri mesta Nürnberg, Fürth, Erlangen in Schwabach in jo na kratko imenujemo tudi »SENF« ali »Vismon« (»Vier-Städte-Metropole ohne Namen« — »neimenovana metropola štirih mest«).

Zdaj imamo priložnost postoriti vse potrebno in utrditi to, kar ljubimo!

Skupaj zagrabimo to priložnost! Oblikujmo prihodnost!

 

Kdo? #NUE2025 je nekoliko ohlapna in neformalna iniciativa, ki jo je zagnala skupina kreativnih ljudi in kulturnikov med srečanjem »Creative Monday«. Že zgodaj leta 2016 je ta skupina prostovoljcev spodbudila mestno upravo kandidirati za Evropsko prestolnico kulture; manj kot leto dni pozneje, decembra 2016, se je mestni svet odločil za takšno kandidature. Na tem temelju smo se odločili združiti raznovrstne ljudi, ki se zanimajo za mestno življene in so pripravljeni aktivno sodelovati v njem. Taki se srečujemo na odprtih ali tematsko vezanih srečanjih in delujemo tudi v okviru projektnih skupin.

 

Kako?

 • Redno obveščamo javnost o dejavnostih v procesu kandidiranja in ji razlagamo trenutno stanje. V glavnem se to dogaja na socialnih medijih in skupinskih srečanjih.
 • Vabimo na srečanja, ki so tematska ali vsebinsko odprta; tako je na primer naše redno mesečno srečanje, naš »Stammtisch«, med katerim nas lahko osebno spoznate in pričnete z nami pogovor.
 • Trudimo se združiti akterje iz vseh pomembnih kulturnih polj.
 • Razen nas zasledujejo podoben cilj in so podobno projektno motivirane tudi druge, od nas neodvisne in drugače imenovane skupine.