Izvedite več

Informacije o Evropski prestolnici kulture in o procesu kandidature

Sklep 1419/1999/ ES Evropskega parlamenta In Sveta z dne 25. maja 1999 o vzpostavitvi aktivnosti Skupnosti za dogodek Evropske prestolnice kulture za leta 2005 do 2019

Odpri PDF (povezava na tujo spletno stran)

 

Sklep št. 1622/2006/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 24. oktobra 2006 o vzpostavitvi aktivnosti Skupnosti za dogodek Evropske prestolnice kulture za leta 2007 do 2019Decision No 1622/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 2006 establishing a Community action for the European Capital of Culture event for the years 2007 to 2019

Odpri PDF (povezava na tujo spletno stran)

 

Sklep št. 445/2014/EU  Evropskega parlamenta in sveta z dne 16. aprila 2014 o  vzpostavitvi aktivnosti  Unije  za  Evropske  prestolnice kulture  za  leta  od  2020  do  2033  in  o razveljavitvi Sklepa  št. 1622/2006/ES

Odpri PDF (povezava na tujo spletno stran)

 

Vprašalnik Evropske Unije, ki ga je treba med kandidaturo izpolniti
Question catalogues by the European Union, to be addressed during the application process

Odpri PDF (angleški; povezava na tujo spletno stran, glejte strani 11 in sledeče za prvo stopnjo procesa in strani 17 in sledeče za drugo stopnjo procesa)

 

Wikipedia članek o Evropski prestolnici kulture

 

Sklep nürnberškega mestnega sveta (december 2016, samo v nemščini):

Odpri PDF

 

Govor župana dr. Ulricha Malyja v sredo 11. januarja 2017 na novoletnem sprejemu (samo v nemščini, glej stran 8 in sledeče strani na temo Evropske prestolnice kulture)

Odpri PDF

 

Materijali z bolj obsežnim opisom naše organizacije in splošne pozicije.

Zapisnike naših srečanj najdete na naših nemških spletnih straneh. Žal trenutno niso prevedene, a če znate oba jezika in ste pripravljeni prevajati, nam, prosimo, pišite.